Samarbeid ved Tiller DPS

Bilde: Håndtrykk

Tiller DPS og ACT-teamet har inngått avtale om bruk av erfaringskonsulent fra KBT og felles arbeid for utvikling av brukermedvirkningen.

Målsettingen er å bidra til mer målrettede og kvalitativt gode tjenester fra ACT-teamet , samt å styrke brukernes erfaringer i teamets arbeid og få bidrag fra erfaringskompetansen i utvikling og drift av ACT-teamet.

Arbeidet består konkret i at Dag Øyvind Antonsen og Dagfinn Bjørgen fra KBT Midt-Norge skal bidra inn i refleksjoner med teamet om deres arbeid. I tillegg skal man også bidra direkte i forhold til hver enkelt bruker.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.