Oppstart av brukerforum

Bilde: Atle Tilseth og Unni Nordgaard

I løpet av november startes det opp brukerforum basert på metoden Verktøykassa i Trondheim. Verktøykassa er en metode for å styrke brukere av tjenester innen psykisk helse.

I regionen har til sammen ti prosessledere fått opplæring i denne metoden i regi av Sagatun brukerstyrt senter, og KBT koordinerer utprøvingen av metoden lokalt. Det er nå klart for oppstart av brukerforum blant annet ved Tiller DPS. Brukerforumene skal bidra til selvutvikling og styrking av evnen til å medvirke i blant annet egen behandlingssituasjon.

Atle Tilseth og Unni Nordgaard er to av prosesslederne som skal i sving med å lede brukerforumet, og som gleder seg til å bringe kunnskapen sin videre. De deltok denne uken på et arbeidsmøte hvor det ble utarbeidet innhold til en brosjyre som skal være med å rekruttere brukere til forumene. Brosjyren skal også fungere som et verktøy for de ansatte ved institusjonene i arbeidet med å få informere brukerne om tilbudet og muligheten til å delta, og vil være tilgjengelig i løpet av kort tid.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.