KBT evaluerer introduksjonskurs

Bilde: Heidi Westerlund og Mariela Lara

Prosjektleder Mariela Lara og Heidi Westerlund fra KBT er i gang med en evaluering av introduksjonskursene som tilbys pasienter som står på venteliste ved Tiller DPS.

Evalueringen baseres på intervjuer med tidligere deltakere i kursene, og utføres i samarbeid med Tiller DPS med mål om å forbedre tilbudet til nye pasienter. Målet med tilbudet er å skape større trygghet ved å bedre informasjonen til nye brukere. Dag Øyvind Antonsen fra KBT er en av prosesslederne som bidrar med sine erfaringer som en del av dette kurstilbudet.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.