Stor aktivitet i 2011

Bilde: Kalender

Det ble forrige uke avholdt styremøte i KBT med gjennomgang av årsberetning for 2010, samt planer og satsingsområder for 2011. KBT ser frem til et innholdsrikt år med mange spennende prosjekter også i 2011.

Fra å ha vært i en fase med stor aktivitet og flere større prosjekter som nå er under avrunding, viser også planene for 2011 at det blir et år med stor og variert aktivitet. Det satses blant annet på prosjektet Verktøykassa, som er en metode for å styrke og bevisstgjøre brukere av tjenester innen psykisk helse. Et pilotprosjekt i Trondheim vil startes opp i mai, og til høsten vil det bli arrangert kurs for prosjektledere i metoden i Møre og Romsdal.

Gjennom årene har det blitt samlet et betydelig materiale gjennom BSB-undersøkelser utført av KBT. I 2011 vil dette materialet danne grunnlag for et prosjekt med arbeidstittel ”Hva er kvalitet i psykisk helsearbeid i kommuner”. Prosjektet er i regi av KBT, NTNU Samfunnsmedisin og Erfaringskompetanse.

I samarbeid med ACT Tiller har KBT bidratt til en modell hvor man bruker en erfaringskonsulent, som blant annet deltar i refleksjonsteam sammen med brukere av tjenesten. Dette arbeidet vil videreutvikles i 2011, og målsetningen er å bidra til mer målrettede og kvalitativt gode tjenester fra ACT-teamet, samt å styrke brukernes erfaringer i teamets arbeid. Les mer her.

Det vil også satses videre på medforskning, der KBT deltar i flere prosjekter i samarbeid med NTNU. I regi av Erfaringskompetanse.no vil at KBT ved Heidi Westerlund også gå inn i et oppdrag med å utarbeide en veileder for medforskning på bakgrunn av den erfaringen KBT har med medforskning gjennom flere år.

Vi vil komme tilbake med nyheter og bakgrunnsstoff om de forskjellige prosjektene i løpet av året.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.