Bruker Spør Bruker på tvers

Bilde: Kvinne med et eple og en appelsin i hendene

BSB-materialet er fra 33 prosjekter i kommuner i ulike deler av landet. 1500 brukere har delt sine erfaringer med det kommunalt psykiske helsearbeidet. Nå skal vi oppsummere funnene fra Bruker Spør Bruker-prosjektene.

Arbeidet skjer i regi av KBT Midt-Norge i samarbeid med Erfaringskompetanse og NTNU Samfunnsmedisin. Hva er kvalitet i psykisk helsearbeid i kommuner, er arbeidstittelen for prosjektet, som skal ferdigstilles i løpet av året.

Brukererfaring.no

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.