Rådgivingsprosjektet legges ned

Bilde: Bunke med papirer

KBT må dessverre nedlegge rådgivingsprosjektet senteret har drevet de siste årene. Bakgrunnen er manglende finansiering.

 

Mange har gjennom dette prosjektet fått god hjelp i forhold til offentlige instanser. Flere av henvendelsene til prosjektet har vist at det offentlige har en stor utfordring i å bistå rundt praktiske spørsmål som kan bidra til uhelse. Rådgivingen, som har blitt utført av Per M. Jørstad, har vist at en tredje part fra frivillig sektor kan oppnå mer i forhandling med ulike offentlige systemer og private aktører for å bidra til konstruktive løsninger. KBT Midt-Norge beklager sterkt at man ikke har oppnådd videre finansiering av dette, men vil allikevel ikke gi opp satsingen på lang sikt. Prosjektet har synliggjort et behov, og man vil derfor fortsette å søke muligheter for å utvikle en slik rådgivningsfunksjon videre.

 

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.