Møtte brukermiljøene på Island

Bilde: Middag på Island med KBT og Hlutverkasetri

Tre representanter fra KBT Midt-Norge var forrige uke på Island etter å ha blitt invitert til å komme og møte brukermiljøene der.

 

Hlutverkasetri er et treffsted som også er sentrum for brukermiljøene på Island, og dette senteret var utgangspunktet for møtene KBT hadde. Inspirert av metoden Bruker Spør Bruker har de arbeidet med å overføre denne til islandske forhold, og det var spennende og lærerikt for KBT å se hvordan de har grepet dette an. Det viser seg at miljøene på Island står overfor mange av de samme utfordringene som vi gjør i Norge, og at miljøet også her må jobbe hardt for å bli tatt alvorlig. Turen var svært utbytterik, og neste år vil representanter for Hlutverkasetri komme til Trondheim for å utvikle kontakten og samarbeidet videre.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.