Fortsatt styrking av brukermedvirkning

Bilde: Logo for statsbudsjettet

I post 72 i statsbudsjettet som ble fremlagt i dag, er det en fortsatt styrking av brukermedvirkning. For KBT Midt-Norge er det viktig at etablerte tiltak på området blir videreført. Etablerte tiltak innenfor tilskuddsordningen blir videreført, deriblant tilskuddet til de regionale brukerstyrte sentrene.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.