Arrangementer på Verdensdagen

Bilde: Logo for Verdensdagen for psykisk helse, med tema "Arbeid og psykisk helse"

Verdensdagen for psykisk helse markeres over hele verden 10. oktober, og i år settes søkelyset på mennesker med psykiske vansker som vil tilbake i arbeid. Dagen vil markeres i Trondheim blant annet med et arrangement i Rådhuset torsdag 7. oktober, der daglig leder i KBT, Dagfinn Bjørgen vil innlede.

På møtet “Flere veier til arbeid” vil innlederne representere forskjellige tiltak som arbeider mot å skape muligheter for mennesker med psykiske vansker i arbeidslivet. Etter innledningene legges det opp til en paneldebatt der spørsmålet om hva som kan bidra til at psykisk syke kommer tilbake i arbeid diskuteres. Det vil også være stands der man kan hente informasjon og snakke med representanter fra tiltak i regi av NAV, St Olavs Hospital, Trondheim Kommune og KIM-senteret.

Tid: Torsdag 7. oktober 19.00-21.00

Sted: Storsalen, Rådhuset i Trondheim

Programmet for kvelden ser slik ut:

  • Arbeid og psykisk helse v/styreleder KIM senteret Dagfinn Bjørgen
  • Presentasjon av NAV tiltakene – Arbeid og psykisk helse v/fylkeskoordinator Marit Bøe Olsborg
  • Arbeid og psykisk helse, en brukerhistorie.
  • Arbeid og behandling v/ St Olavs Hospital. Lege Erik Mørch, Tiller DPS
  • KIM – Senteret og Reisverket v/Stina Evertsen.
  • Mental Helse Trondheim v/ leder Dag Ø Antonsen

Paneldebatt: Hva bidrar til at flere med psykiske problemer kommer i arbeid?

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.