Undervisning for sykepleierstudenter

Bilde: Heidi Westerlund holder forelesning i et auditorium på Høgskolen i Sør-Trøndelag

Tirsdag 24. august holdt Heidi Westerlund fra KBT forelesning for 2. års sykepleierstudenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. KBT har gjennom flere år hatt et veldig godt samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag, som legger stor vekt på å invitere brukerorganisasjoner inn som en del av undervisningen for fremtidige helsearbeidere.

Forelesningen hadde tittelen ”Brukernes perspektiver” og hadde som mål å gi en innføring i viktige sider ved møtet mellom brukere og helsepersonell.

KBT mener det er en stor fordel at man allerede i deres studietid kan være med å påvirke helsepersonell til å forstå hva brukerperspektivet innebærer.

Forelesningen fokuserte på egenverdien som ligger i medbestemmelse og selvbestemmelse for brukerne, og hvordan brukermedvirkning også kan ha en terapeutisk virkning. Innflytelse på egen situasjon kan bidra til følelse av mestring og større selvstendighet, og relasjonen mellom bruker og helsepersonell kan være avgjørende for disse prosessene.

Studentene fikk også innblikk i bakgrunnen for metoden Bruker Spør Bruker, som KBT benytter som et verktøy for å fremme brukermedvirkning, og sikre kvalitet i utviklingen av tjenester. Studentene viste interesse for denne metoden som en god mulighet til få et innblikk i brukernes opplevelse av egen situasjon.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.