Introduksjonsseminar ved Tiller DPS

Bilde: En person snakker foran tilhørere

Ved Tiller DPS tilbys pasienter på venteliste et introduksjonsseminar som skal bidra til å bedre informasjonen og skape større trygghet for nye brukere. KBT Midt-Norge er med både i planleggingen av disse seminarene, samt i evalueringen i etterkant.

I selve kurset har man valgt å inkludere brukerrepresentanter med egne erfaringer med tilbudet, og Dag Øyvind Antonsen fra KBT Midt-Norge er en av disse. Denne delen av tilbudet har blitt svært godt mottatt av de nye brukerne, som setter pris på å få informasjon av noen som selv har erfaring med tilbudet. I høst startes dette tilbudet opp for nye brukere i oktober.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.