Medforskere møttes i Sandefjord

Bilde: Sandefjord

KBT Midt-Norge deltok i februar på medforskersamling i Sandefjord. Denne var en oppfølging av medforskersamlingen KBT selv arrangerte i Trondheim i desember.

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse sto bak, og hovedfokuset lå på å dele erfaringer med ulike måter å medvirke på som forsker med brukererfaring.

Det viste seg at selv om begrepet medforskning brukes kan deltagelsen være av ulik grad, fra aktiv involvering i hele forskningsprosessen til en rolle som referansegruppe i etterkant av studien. Prosjektene der personer med brukererfaring har vært inne i flere deler av forskningsprosessen fremstår som de mest verdifulle når det gjelder gyldiggjøring av brukerstemmen. I tillegg til nyttig utveksling av erfaringer bidro samlingen også til å etablere et gryende nettverk for medforskere med brukererfaring.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.