De brukerstyrte sentrene fokuserer på samarbeid

Bilde: illustrasjon av nettverk, menneskefigurer med stiplede linjer mellom seg

Niende og tiende februar var representanter fra de seks brukerstyrte sentrene i landet samlet på Gardermoen. Det var Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse som sto som arrangør av samlingen, og målet var å utvikle nye møteplasser for samarbeid.

Samlingen var lagt opp som en dialog der hvert av sentrene presenterte sine prosjekter og arbeidsmåter, samtidig som resten av samlingen stilte spørsmål. På denne måten ble det en bred erfaringsutveksling og samtidig en synliggjøring av det store arbeidet som gjøres for å gyldiggjøre brukerstemmen rundt i landet. Fokus lå hele tiden på hvordan de brukerstyrte sentrene kan samarbeide og bidra til å styrke hverandres virksomhet, og det viste seg å være stor vilje til å inngå forpliktende samarbeid. Samlingen resulterte blant annet i konkrete avtaler om hospitering hos hverandre, noe KBT ser frem til.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.