Regionale høringsmøter i regi av KBT Midt-Norge

Bilde: Molde fra vannet

De siste månedene har KBT Midt-Norge tatt initiativ til to høringsmøter i regionen, for å åpne for innspill fra brukerorganisasjonene og utvikle kompetansesenteret på basis av dette. Tirsdag 8. desember var det høringsmøte i Trondheim, og tirsdag 12. januar ble det arrangert møte i Molde.

Begge møtene ble innledet med en presentasjon av KBT Midt-Norges virksomhet, fra oppstarten i 2006 fram til i dag, hvor senteret administrerer en rekke forskjellige prosjekter. Mens arbeidsinnsatsen de første årene hovedsakelig gikk til å utvikle senteret, har man i dag kommet til et punkt hvor det er viktig å fokusere på samarbeidsrelasjoner.

To av de prosjektene som utgjør stammen i KBT sitt arbeid ble gjenstand for nærmere presentasjon: Bruker Spør Bruker og Rådgivningsprosjektet. Heidi Westerlund delte erfaringer fra hvordan arbeidet med BSB har fungert i praksis, og det ble fremhevet at metodikken er svært etterspurt, samt at dialogkonferansene som arrangeres etter at undersøkelsene er gjennomført har vist seg å bli en fruktbar arena for dialog, og kilde til utvikling. Per Morten Jørstad gikk nærmere inn på virksomheten i Rådgivningsprosjektet, som er et lavterskeltilbud for juridisk bistand som ble startet i fjor.

Organisasjonene som deltok var Autismeforeningen, Mental Helse, Angstringen, ADHD Norge, LPP, Afasiforeningen og Blålys. Møtene bidro til at flere gode innspill har kommet på bordet fra brukerorganisasjonene når det gjelder samarbeid og satsingsområder. Utfordringen er å få til et samarbeid hvor brukerorganisasjonene og KBT gjensidig kan hjelpe og styrke hverandres arbeid, uten at man skal ta over hverandres oppgaver. Responsen i etterkant av disse høringsmøtene har vært svært positiv, og mange har uttrykt at de satte pris på dette initiativet til dialog fra KBT Midt-Norges side.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.