Medforskersamling

Et av satsingsområdene til KBT er å bidra til forskningsprosjekter med brukerinvolvering. Som et ledd i dette ble det tatt initiativ til en medforskersamling i Trondheim 16. desember.

Her var ressurser fra brukerinvolvert forskning fra hele landet samlet for å dele erfaringer, og samtale om felles mål og samarbeid fremover.

Målsetningen med dagen var å sette søkelyset på denne forskningsmetoden, og hvilket arbeid som gjøres på dette i Norge.
Av bidragene kan nevnes Marit Borg, som innledet med noen refleksjoner rundt forskerrolle i brukerinvolvert forskning. Vi fikk også en presentasjon av MoodNet sitt forskningsarbeid ble ved Lise Sløk Tvedt. MoodNet er et regionalt forskningsnettverk for stemningslidelser, der 12 brukere av psykiske helsetilbud har vært medforskere.

Tvedt presenterte hvordan arbeidet hadde fungert, og trakk frem blant annet grad av involvering, og hvilke utfordringer man hadde møtt i prosessen.

Samlingen ga mange muligheter til å diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til medforskning, og debatten gikk rundt medforskernes rolle og hva de bidrar med inn i forskningsprosjektene. Medforskning som idé bygger på oppfatningen om at det ikke er noen konflikt mellom fag og brukererfaring men at det er to komplimentære kunnskaper som kan utfylle hverandre. For å få markedsført og synliggjort denne nye forskertradisjonen vil skriving og publisering av vitenskapelige artikler være viktige virkemidler.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.