Erfaringskonsulenter videreført

Styringsgruppen for prosjektet «Erfaringskonsulent i ambulerende team» hadde møte 11. mai.


- Trondheim kommune har fått mulighet til å gå inn med prosjektmidler for å videreføre stillingene i 1 år sier Stig Antonsen(bildet)

Les mer …

 

Min stemme teller


Barn og unge  kan ha vanskelig for å snakke om sine opplevelser i møte med helsevesenet og tjenesteapparatet, mener KBTs Juni Raak Høiseth(bildet).


Nå skal hun gjøre noe med det gjennom  det nye prosjektet «Min stemme teller»

Les mer …

 

Dialogkonferanse for overvektstilbud


Anne Berit Stubbe(bildet) er prosjektleder for Livstilsendringstilbudet ved Betania Malvik


-Jeg forventer at KBTS dialogkonferanse gir mange spennende refleksjoner og diskusjoner rundt det tilbudet vi har i dag, sier hun.
Les mer …

 

Forventninger til KBT

Tettere samarbeid med kommunene, informasjon om våre prosjekter til hele landet og ansette, utvikle kurs og følge opp erfaringskonsulenter.


Det var noen av forventningene, Dagfinn Bjørgen (bildet) fikk frem i seminaret "Sammen for tjenesteutvikling og brukermedvirkning" for helga.Les mer …