Min stemme teller...


Barn og unge  kan ha vanskelig for å snakke om sine opplevelser i møte med helsevesenet og tjenesteapparatet, mener KBTs Juni Raak Høiseth(bildet).


Nå skal hun gjøre noe med det gjennom  det nye prosjektet «Min stemme teller»

Les mer …

 

Sammen om mestring


Å ha brukeren som viktig aktør krever noe faglig og organisatorisk av kommunale tjenester, mener Trond Asmussen i NAPHA

Monica Solberg(tv), Sandra Tangen Gundersen og Asmussen(th) er allikevel enige om at fokus på håp og mestring i fag og tjeneste er personlige forutsetninger for det.Les mer …

 

Forventninger til KBT

Tettere samarbeid med kommunene, informasjon om våre prosjekter til hele landet og ansette, utvikle kurs og følge opp erfaringskonsulenter.


Det var noen av forventningene, Dagfinn Bjørgen (bildet) fikk frem i seminaret "Sammen for tjenesteutvikling og brukermedvirkning" for helga.Les mer …

 

Strategiseminar til uken


Den 16. og 17. mars samles nye og gamle samarbeidspartnere til strategiseminar i KBT.

Tema er utfordringer og muligheter i å realisere den statlige målsettingen om brukermedvirkning.Les mer …