Forventninger til KBT

Tettere samarbeid med kommunene, informasjon om våre prosjekter til hele landet og ansette, utvikle kurs og følge opp erfaringskonsulenter.


Det var noen av forventningene, Dagfinn Bjørgen (bildet) fikk frem i seminaret "Sammen for tjenesteutvikling og brukermedvirkning" for helga.Les mer …

 

Strategiseminar til uken


Den 16. og 17. mars samles nye og gamle samarbeidspartnere til strategiseminar i KBT.

Tema er utfordringer og muligheter i å realisere den statlige målsettingen om brukermedvirkning.Les mer …

 

Sammen om mestring


Å ha brukeren som viktig aktør krever noe faglig og organisatorisk av kommunale tjenester, mener Trond Asmussen i NAPHA

Monica Solberg(tv), Sandra Tangen Gundersen og Asmussen(th) er allikevel enige om at fokus på håp og mestring i fag og tjeneste er personlige forutsetninger for det.Les mer …

 

Livet som Psyk


Temaet var «Ungdom 18 – 25 år. Hva kan vi bidra med i vår yrkeshverdag?» da Dagfinn Bjørgen, daglig leder i KBT, snakket om prosjektet «Voksen, men ung» 12 november.

Sandra Tangen Gundersen fra MHU(bildet) holdt innlegg om blogging og psykisk helse.


Les mer …