KBT ser fremover!

Fremtiden for strategier innen brukerstyrking  står på dagsorden når vi inviterer til seminar  i Trondheim over jul.

15. og 16. Januar er det klart for strategisamling i KBT.Les mer …

 

Viktig å være i forkant

I høst vil vi gå igjennom og oppsummere  egen utvikling og  endringer som har skjedd i omgivelsene og hos interessenter i de seinere år.


I desember blir det nytt  strategiseminar, sier Karl Johan Johansen, nestleder i KBTs styre (bildet).Les mer …

 

Livet som Psyk


Temaet var «Ungdom 18 – 25 år. Hva kan vi bidra med i vår yrkeshverdag?» da Dagfinn Bjørgen, daglig leder i KBT, snakket om prosjektet «Voksen, men ung» 12 november.

Sandra Tangen Gundersen fra MHU(bildet) holdt innlegg om blogging og psykisk helse.


Les mer …

 

Åpen temakveld på KBT

ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) holder åpen kveld i hos oss 5. juni.

Tema er: Selvfølelse.

Dagen etter arrangeres det mestringskurs.
Les mer …