Livet som Psyk


Temaet var «Ungdom 18 – 25 år. Hva kan vi bidra med i vår yrkeshverdag?» da Dagfinn Bjørgen, daglig leder i KBT, snakket om prosjektet «Voksen, men ung» 12 november.

Sandra Tangen Gundersen fra MHU(bildet) holdt innlegg om blogging og psykisk helse.


Les mer …

 

Åpen temakveld på KBT

ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) holder åpen kveld i hos oss 5. juni.

Tema er: Selvfølelse.

Dagen etter arrangeres det mestringskurs.
Les mer …

 

Viktig å være i forkant

I høst vil vi gå igjennom og oppsummere  egen utvikling og  endringer som har skjedd i omgivelsene og hos interessenter i de seinere år.


I desember blir det nytt  strategiseminar, sier Karl Johan Johansen, nestleder i KBTs styre (bildet).Les mer …

 

Hva ufarliggjør å snakke i forsamling?

Det var et  av spørsmålene Bjørg Kaspersen og Nina Vesterdal hadde da de var i sving med 12 deltagere i Selvstyrkingskurset i dag.

Les mer …